Top BÃ*i KIỂM TRA HÃŒNH HỌC 10 Toán hot các nắm

nguyenhuyt123

New Member
Jun 27, 2018
3
0
1
41
Kho Ä‘á»� thi » Toán » Toán 10 » Kiểm tra Hình há»�c 10List Ä‘á»� kiểm tra Hình há»�c 10 – vectÆ¡ có đáp án vÃ* lá»�i giải chi tiết của các giáo viên vÃ* các trÆ°á»�ng THPT trên toÃ*n quốc. Các Ä‘á»� kiểm tra Hình há»�c 10 bao gồm các Ä‘á»� kiểm tra 1 tiết (45 phút), Ä‘á»� kiểm tra định kỳ cuối chÆ°Æ¡ng … theo hình thức trắc nghiệm, tá»± luáº*n, hoặc trắc nghiệm kết hợp vá»›i tá»± luáº*n.Các Ä‘á»� kiểm tra Hình há»�c 10 sẽ được KHODETHI.ORG cáº*p nháº*t thÆ°á»�ng xuyên nhằm giúp quý thầy, cô giáo tham khảo, lên ý tưởng trÆ°á»›c khi ra Ä‘á»� vÃ* giúp các em há»�c sinh thá»* sức, nắm vững được các dạng bÃ*i thÆ°á»�ng gặp trÆ°á»›c kỳ kiểm tra. 438228716
438228716
�� kiểm tra chương 1 Hình h�c 10 trư�ng THPT Nguyễn Trung Trực – Bình �ịnh
10:24 05/07/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 1, Toán 10
Kiểm tra 45 phút Hình há»�c 10 chÆ°Æ¡ng 3 năm 2018 – 2019 trÆ°á»�ng Ä�oÃ*n Thượng – Hải DÆ°Æ¡ng
08:09 05/07/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 3, Toán 10
�� kiểm tra 1 tiết Hình h�c 10 chương 2 & 3 năm 2018 – 2019 trư�ng Giai Xuân – Cần Thơ
09:08 03/07/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 2, Kiểm tra Hình h�c 10 chương 3, Toán 10
�� trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết Hình h�c 10 chương 2 trư�ng THPT Bắc �ông Quan – Thái Bình
17:09 27/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 2, Toán 10
�� kiểm tra Hình h�c 10 chương 1 (Vector) trư�ng THPT chuyên Lương Thế Vinh – �ồng Nai
10:31 24/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 1, Toán 10
�� kiểm tra Hình h�c 10 chương 3 (T�a độ mặt phẳng) trư�ng THPT Lục Ngạn 1 – Bắc Giang
07:55 23/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 3, Toán 10
Ä�á»� kiểm tra 1 tiết Hình há»�c 10 nâng cao chÆ°Æ¡ng 1 trÆ°á»�ng THPT An PhÆ°á»›c – Ninh Thuáº*n
10:09 20/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 1, Toán 10
�� kiểm tra Hình h�c 10 chương 1 (Vectơ) trư�ng THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa
10:51 18/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 1, Toán 10
�� kiểm tra 45 phút Hình h�c 10 chương 1 (Vector) trư�ng THPT chuyên Quốc h�c – Huế
11:39 17/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 1, Toán 10
�� kiểm tra Hình h�c 10 chương 2 trư�ng THPT Lưu �ình Chất – Thanh Hóa
16:41 15/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 2, Toán 10
�� kiểm tra 1 tiết Hình h�c 10 chương 3 trư�ng THPT Phan Chu Trinh – Phú Yên
07:35 14/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 3, Toán 10
�� kiểm tra 45 phút Hình h�c 10 chương 3 trư�ng THPT Long Khánh – �ồng Nai
09:46 12/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 3, Toán 10
�� kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình h�c 10 NC năm 2018 – 2019 trư�ng Thị Xã Quảng Trị
05:49 07/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 1, Toán 10
�� kiểm tra 1 tiết Hình h�c 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trư�ng �ông Du – �ăk Lăk
11:42 04/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 1, Toán 10
Ä�á»� kiểm tra 1 tiết Hình há»�c 10 chÆ°Æ¡ng 1 (Vector) trÆ°á»�ng THPT số 1 NghÄ©a HÃ*nh – Quảng Ngãi
12:07 03/06/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 1, Toán 10
�� kiểm tra Hình h�c 10 chương 1 (Vectơ) trư�ng THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc
11:58 30/05/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 1, Toán 10
Kiểm tra Hình h�c 10 chương 2 trư�ng THPT Phan �ăng Lưu – TT. Huế
16:45 23/05/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 2, Toán 10
Ä�á»� kiểm tra Hình há»�c 10 chÆ°Æ¡ng 1 (VectÆ¡) trÆ°á»�ng THPT Hai BÃ* TrÆ°ng – TT. Huế
12:09 15/05/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 1, Toán 10
�� kiểm tra 1 tiết Hình h�c 10 chương 2 – 3 năm 2018 – 2019 trư�ng Tân Hiệp – Kiên Giang
07:38 11/05/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 2, Kiểm tra Hình h�c 10 chương 3, Toán 10
Ä�á»� kiểm tra Hình há»�c 10 chÆ°Æ¡ng 2 trÆ°á»�ng THPT HoÃ*ng Quốc Việt – Thái Nguyên
16:59 07/05/2019Kiểm tra Hình h�c 10 chương 2, Toán 10